Kronika Obce Špičky - 1. záznam v roce 2008 po zřízení www stránek. 


ŠPIČKY

Kolem lesy, širá pole,
co mnozí závidí,
takovou vísku sotva jinde uvidí.
Kol vísky rozprostírající se stráň
a na kopečku vesnička jako dlaň.
Na ni kostelík se usmívá,
že se tak dobře vyjímá.
Je to obec Špičky,
půvabná svou polohou,
všichni, kdo ji navštívili,
zapomenout nemohou.
Každý, kdo tu s námi žije
a kdo má svou vísku rád,
ten přiloží ruku k dílu
a rád bude na ni vzpomínat.


[ komentáře: 5 ] ( 514 zobrazení )   |  trvalý odkaz  |   ( 3 / 2296 )

| 1 |